ตกขาว” แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ตกขาวปกติกับตกขาวผิดปกติ ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะดังนี้

1.ตกขาวปกติ (Physiologic leukorrhea)

ตกขาวปกติจะมีลักษณะคล้ายแป้งเปียก มีปริมาณไม่มาก ไม่เหม็น ไม่คัน โดยอาการตกขาวประเภทนี้สามารถเกิดบ่อยขึ้นในระยะที่มีการตกไข่ ขณะมีเพศสัมพันธ์ และผู้หญิงตั้งครรภ์ ได้เป็นปกติ


ตกขาวปกติสามารถเกิดจากส่วนผสมของสารคัดหลั่งจากอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนนอก คือ ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ ต่อมเมือก


นอกจากนี้ยังเกิดจากสารคัดหลั่งจากผนังช่องคลอด เซลล์ที่หลุดลอก จากช่องคลอดและปากมดลูก มูกของปากมดลูก น้ำจากโพรงมดลูก น้ำจากท่อนำไข่ จุลชีพ

2.ตกขาวผิดปกติ (Pathological leukorrhea)

ตกขาวผิดปกติจะแตกต่างจากตกขาวปกติ ตรงที่จะมีปริมาณมากกว่าปกติ หรือมีกลิ่น โดยลักษณะกลิ่นอาจพบได้ เช่น เหม็นเปรี้ยว เหม็นเค็ม และมีลักษณะผิดปกติ เช่น มีลักษณะมูกปนหนอง หรือเป็นฟอง หรือมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น คัน แสบ ร้อน บริเวณปากช่องคลอด


สาเหตุหลักของการตกขาวผิดปกตินั้นเกิดจากภาวะอักเสบติดเชื้อ โดยเชื้อส่วนใหญ่นั้นเป็นได้ทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา หรือแม้กระทั้งโปรโตซัว
ส่วนสาหตุอื่นที่พบได้ไม่บ่อยอาจมาจากสิ่งแปลกปลอม เช่น กระดาษชำระ สำลี รวมไปถึงภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือน หรือจากการสัมผัสสารเคมีที่ก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคือง


ตกขาวลักษณะดังกล่าวนี้ควรได้รับการรักษาต่อเนื่องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือถ้าไม่มั่นใจว่าตกขาวของตนเองนั้นเป็นตกขาวปกติหรือไม่ ควรพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย


สูตินรีแพทย์อาจจะมีวิธีตรวจรักษาโดยการตรวจภายใน คลำบริเวณช่องท้องช่องคลอด ดูลักษณะของมูกหรือสารคัดหลั่งในบริเวณช่องคลอด อัลตราซาวด์ หรือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามแต่ละกรณีและสาเหตุ

……………………….

ประจำเดือนไม่มา

ยาสตรี

ประจำเดือนมาไม่ปกติ